1. Seasons

  Sam Austins

  02:37
 2. JOY FOR YOUTH (with Sir Chloe)

  ESam Austins, Sir Chloe

  03:33
 3. Sweet Tooth

  Sam Austins

  03:35
 4. Matador

  Sam Austins

  03:16
 5. Like That

  WizTheMc, Sam Austins

  02:46
 6. Seasons - club mix

  Sam Austins

  03:23
 7. Pretend Friend

  Sam Austins, Billy Lemos

  02:22
 8. Secrecies (feat. Sam Austins)

  Billy Lemos, Sam Austins

  02:18
 9. Oatmeal Pancakes

  ESam Austins

  03:06
 10. KILOS

  Sam Austins

  03:15