1. Big Talk

  SOFY

  03:17
 2. Strawberry Milkshake

  SOFY

  03:53
 3. socks

  SOFY

  03:38
 4. WET PAINT

  SOFY

  03:20
 5. Yoyo

  ESOFY

  03:09
 6. Ashley Cole Type Beat

  SOFY

  01:55
 7. Egomaniac

  SOFY

  03:15
 8. Timothée Chalamet

  SOFY

  02:39
 9. Chameleon

  ESOFY

  02:26
 10. supermarket

  ESOFY

  02:58