1. WFM

  RealestK

  02:16
 2. Love Me

  RealestK

  03:27
 3. Toxic

  ERealestK

  02:20
 4. Patience

  ERealestK

  02:13
 5. One 4 U

  RealestK

  02:28
 6. It's You (feat. BIA)

  ERealestK, BIA

  02:12
 7. SWM

  RealestK

  03:06
 8. Miss me

  ERealestK

  02:30
 9. CYBM

  RealestK

  02:07
 10. I Think I Do

  RealestK

  02:22