1. Magic

  Shin Sakiura

  03:38
 2. n.o.y.b (feat. Furui Riho)

  Shin Sakiura, Furui Riho

  03:57
 3. Lonely (feat. bane)

  Shin Sakiura, bane

  03:49
 4. bud

  Shin Sakiura

  02:46
 5. Amber

  Shin Sakiura

  03:13
 6. Parachute (feat. Wez Atlas)

  Shin Sakiura, Wez Atlas

  03:16
 7. Universe

  Shin Sakiura

  01:00
 8. Yourself

  Shin Sakiura

  03:22
 9. からっぽ (feat. さらさ)

  Shin Sakiura, salasa

  03:50
 10. Dream (dub)

  Shin Sakiura

  02:55
 11. Easy

  Shin Sakiura

  03:43
 12. Shave (Remix)

  Shin Sakiura

  03:44
 13. Blue Bird (feat. Maika Loubté)

  Shin Sakiura, Maika Loubté

  03:50